Bạch Môn
prev
  • Bạch Môn
next

Chi tiết liên hệ...

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Cây để bàn Bạch Môn Giá thuê đã bao gồm cây , chậu , đĩa lót và chi phí vận chuyển , xắp đặt , chăm sóc định kỳ 1 lần /tuần